Yamaha PSRE-383

KSh35,000.00

Yamaha PSR-E283

KSh25,000.00

Yamaha Clavinova CLP-725

KSh320,000.00

yamaha CVP-805

KSh950,000.00

MK 2083 54 keys keyboard

KSh8,800.00

Yamaha PSR-E473

KSh55,000.00

CASIO MZ-X500 High Grade Keyboards

KSh180,000.00

Yamaha Arius YDP-103 Digital Piano

KSh158,000.00

yamaha ydp 144 digital piano

KSh180,000.00

Yamaha PSR-F52

KSh23,000.00

Yamaha P45, 88-Key

KSh98,000.00